De Werelderfgoederen zijn de wereldwijd door UNESCO erkende locaties, gebouwen en natuurgebieden, die bescherming en behoud voor volgende generaties rechtvaardigen. De Werelderfgoederen in Nederland zijn door UNESCO betiteld als “van uitzonderlijke waarde, uniek en enig in z’n soort”. In Nederland zijn de negen erkende Werelderfgoederen verenigd in Stichting Werelderfgoed.nl. Deze draagt zorg voor de belangenbehartiging van deze werelderfgoederen door de gezamenlijke identiteit in Nederland beter te positioneren met als doel het publieksbereik te bevorderen.

Opdracht:
Advies externe financiering, concrete sponsor- en fondsenwerving. Realisatie o.a. BankGiro Loterij en Zabawas voor exhibitplan op alle werelderfgoederen. En Werelderfgoedtours i.s.m. Arriva.